De prijzen

Eerste juryprijs

Weekend weg in Nederland met een elektrische VW-bus van Evan, inclusief overnachtingen via Campspace t.w.v. € 550.

Publieksprijs

Ballonvaart van BAS Ballonvaarten voor twee personen t.w.v. € 320.

Tweede juryprijs

Albelli-tegoedbon t.w.v. € 200

Derde juryprijs

Freewell-dronefilterset van Dronekenner t.w.v. € 100

De algemene voorwaarden in dit document gelden voor de drone-fotowedstrijd die het populair-wetenschappelijk tijdschrift KIJK organiseert met het reismagazine Columbus Travel.

Artikel 1 Deelname

1.1       Door één of meerdere foto’s in te sturen, stemt de deelnemer in met deze algemene voorwaarden.

1.2       Deelnemers mogen maximaal één inzending plaatsen.

1.3       De foto mag overal ter wereld zijn gemaakt.

1.4       De foto dient te worden ingezonden via het uploadformulier op dronefotowedstrijd.nl.

1.5       De foto kan worden ingezonden van 21 juli 2020 tot en met 24 augustus 2020. Stemmen voor de publieksprijs kan van 25 augustus tot en met 1 september 2020. De uitslag wordt bekendgemaakt op 3 september 2020.

1.6       Deelnemers verklaren zich op het moment van de opname te hebben gehouden aan de voor hen geldende (drone-) regelgeving.

1.7       Medewerkers betrokken bij de organisatie van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 2 Inzendingen

2.1       De foto mag slechts beperkt bewerkt zijn (denk aan bewerkingen als uitsnede maken, verscherpen, contrast, helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen.) Ook het wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes is toegestaan.

2.2       De foto dient geen watermerken, teksten, hyperlinks en/of kaders te bevatten.

2.3       De foto mag niet artistiek bewerkt zijn (geen creatieve filters etc).

2.4       De maximale bestandsgrootte van de in te zenden foto is 2 MB. Foto dient het jpg-formaat te hebben.

Artikel 3 Prijzen, jurering en stemproces

3.1       De volgende prijzen zijn te winnen: een weekend weg in Nederland met een elektrische VW-bus van Evan, inclusief overnachtingen via Campspace t.w.v. € 550 (eerste juryprijs), een ballonvaart voor twee personen t.w.v. € 320 (publieksprijs), een albelli-tegoedbon t.w.v. € 200 (tweede juryprijs), een Freewell-dronefilterset t.w.v. € 100 (derde juryprijs).

3.2       Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury. Die beoordeelt de foto’s op onder meer originaliteit, creativiteit, compositie en kwaliteit.

3.3       De vakjury bestaat uit: Stijn Hoekstra (reisfotograaf), Cuno de Bruin (reisfotograaf), Mark Mackintosh (hoofdredacteur Columbus Travel), André Kesseler (hoofdredacteur KIJK), Herman van der Veen (Dronekenner) en Margriet Bokeloh (beeldresearcher KIJK).

3.4       Het stemproces voor de publieksprijs verloopt via dronefotowedstrijd.nl. Per IP-adres kan één stem worden uitgebracht. Bij aantoonbaar misbruik van het stemproces worden de betreffende stemmen ongeldig verklaard.

3.5       Prijzen worden niet in geld uitgekeerd.

3.6       Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

3.7       De winnaars ontvangen binnen 14 dagen na afloop van de fotowedstrijd persoonlijk bericht via e-mail. Hou je mail dus goed in de gaten.

3.8       Noch KIJK en Columbus Travel en de bij deze wedstrijd betrokken partijen noch haar sponsors, bestuurders, directeuren, medewerkers, vrijwilligers, agenten, opvolgers of rechtverkrijgenden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele garantie, kosten, schade, letsel of andere claims die het gevolg zijn van het gebruik van een prijs door een winnaar.

Artikel 4 Auteursrecht en gebruik

4.1       Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan KIJK, Columbus Travel en de bij deze wedstrijd betrokken partijen het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik. Hieronder vallen in ieder geval: de websites dronefotowedstrijd.nl, kijkmagazine.nl en columbustravel.nl, Facebook, Twitter, Instagram, magazines en kalenders, internet, andere zaken die bij deze wedstrijd betrokken partijen geproduceerd worden (waaronder begrepen beelden in artikelen, persberichten die geplaatst/geproduceerd worden in externe media). De naam van de maker wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld.

4.2       De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.

4.3       Ingezonden foto’s zijn openbaar en toegankelijk voor alle website-bezoekers. KIJK en Columbus Travel kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van ingezonden foto’s door derden.

4.4       KIJK en Columbus Travel en de bij deze wedstrijd betrokken partijen zijn gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.

4.5       De deelnemer vrijwaart KIJK en Columbus Travel en de bij deze wedstrijd betrokken partijen voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.

4.6       De deelnemer vrijwaart KIJK en Columbus Travel en de bij deze wedstrijd betrokken partijen voor claims van geportretteerden.

4.7       KIJK en Columbus Travel en de bij deze wedstrijd betrokken partijen behouden zich het recht voor om inzendingen zonder opgave van redenen niet te plaatsen.

Artikel 5 Privacy/AVG

5.1       De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming met betrekking tot het onderwerp/de inhoud. Als een afgebeeld persoon herkenbaar in beeld is gebracht, moet deze daarvoor bewijsbaar toestemming hebben gegeven.

5.2       De deelnemer gaat akkoord met de privacyverklaring zoals in te zien via dronefotowedstrijd.nl

Artikel 6 Overige bepalingen

6.1       Foto’s die niet aan de technische specificaties voldoen, overduidelijk in strijd met de regelgeving voor drones gemaakt zijn of aanstootgevend zijn worden uitgesloten van deelname.

6.2       KIJK en Columbus Travel en de bij deze wedstrijd betrokken partijen zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit of in verband met deze fotowedstrijd.

De prijzen

Eerste juryprijs

Weekend weg in Nederland met een elektrische VW-bus van Evan, inclusief overnachtingen via Campspace t.w.v. € 550

Publieksprijs

Ballonvaart voor twee personen van BAS Ballonvaarten t.w.v. € 320

Tweede juryprijs

Albelli-tegoedbon t.w.v. € 200

Derde juryprijs

Freewell-dronefilterset van Dronekenner.nl t.w.v. € 100